Dejzi: Ukršteni putevi

Voz kojim je išla polazio je za nekoliko minuta i ona se nervozno premesti sa noge na nogu. Osećala se anksiozno; mrzela je da kasni na bilo šta, a posebno kada su u pitanju ozbiljne situacije kao što je ova. Ponovo je pogledala na sat na telefonu koji joj je govorio isto što i pre nekoliko sekundi.

Frustrirano je uzdahnula i sela na klupu koja je bila prazna, a onda ponovo ustala.[ЧИТАЈ ДАЉЕ]