One thought on “Simeona Jakišić: Кѷриллъ и Меѳодїи: едно жалостно позориште

  1. На првом месту бих истакао занимљив избор ликова, који подсећа на Павићев поступак. Њихово именовање је учињено поступком метафоричке карактеризације, тако је и именима која већ постоје дат карактер. На један шаљив, али доста уверљив начин ауторка доводи у питање тачност историјских података које смо учили. То није учињено на неки анегдотски начин, већ давањем података. На тај начин током читања се стече утисак да смо баш посматрачи некаквог ,,историјског циркуса“, који се управо одвија пред нашим очима.

Comments are closed.