Zadatak 12. Urbane legende – komentar predavača

Dok su prethodna dva zadatka bila izuzetno urađena, ovde smo možda prepoznali znake umora; utiska smo da su mnogi od vas, a naročito oni koji su na Kursu do sada najviše pokazivali, ovu temu odradili na autopilotu. Ipak, to ne znači da su radovi loši! Odlično je što ste u globalu dobro prepoznali one „fakultetske“ motive koji vam mogu biti najinspirativniji — dakle, motive koji su specifični za NAŠ fakultet (pre svega lavirintski prostor!), kao i one na koje bi posebnu pažnju obratili baš studenti književnosti: bibliteka, knjige, tekstovi, i naravno Pavić, kao možda najveća „urbana legenda“ ne samo našeg Odseka, nego i čitavog fakulteta. Sa tim u vezi, najslabije su ovoga puta bile one priče čija bi se radnja mogla odigravati na bilo kom fakultetu, pa čak i u bilo kom prostoru uopšte, tj. oni koji nisu iskoristili pripovedne elemente unikatne za naš Odsek i FFUNS.

Pohvaljujemo one autore koji su fikcionalizovali, sa jedne strane, stvarne ličnosti (kolege, profesore, zaposlene), za šta je trebalo dosta hrabrosti i snalažljivosti, a sa druge strane, vaše privatne studentske aluzije, šale, i interne fazone koje neguje svaka generacija. Stilski i konceptualno su priče bile veoma raznolike; drago nam je da se nisu svi radovi sveli na priče o duhovima na hiljadu i jednu varijaciju, već ste pisali i različite bizarno-mistične halucinacije, pa čak i nekoliko radova sa dobro implementiranim vizuelnim elementima.

Glavna zamerka koju bismo vam u slučaju ovog zadatka izrekli je ta da uprkos tome što ste temi prilazili na originalne i intrigantne načine (kao generaciji vam pristaju „misteriozne“, ludačke teme), retko ko je u radu pokazao istu dozu lucidnosti kao u nekim prethodnim zadacima. Priče su, iako na dobrom tragu, mogle biti još maštovitije, originalnije, i pre svega subverzivnije, transgresivnije. Ovo nije neodređena kritika radi kritike, već kritika na osnovu vaših sjajnih prethodnih radova, koji su nam pokazali gde su tačno vaši dometi! Iako su vaše priče ovoga puta bile veoma dobre, mislimo da u njima niste došli do svog maksimuma, i da se niste dovoljno izazvali.

SD & MJ

Published by