Zadatak 13. Završni rad – komentar predavača

Teško je jednim komentarom zaokružiti sve priče koje ste napisali ovoga puta — ne samo zbog njihove množine, već i što je svaka priča napisana u originalnom, autorskom ključu, neopterećena stilskim ili tematskim okvirima nekog posebnog zadatka — tako da ćemo ovu priliku iskoristiti da vas još malo smaramo pohvalama. Vi ste jedna od najdarovitijih generacija koja je ikada pohađala Kurs kreativnog pisanja proze, i nadamo se da ste u časovima uživali makar upola kao što su vaši predavači uživali čitajući vaše radove. Vaš talenat nije proizvod stihijske inspiracije ili nadarenog, ali na kraju neusmerenog piskaranja, već veoma zrelog promišljanja sopstvenih interesovanja i prirode sopstvene proze. Kod onih među vama koji su tokom čitavog kursa negovali, uslovno govoreći, isti stil, videla se želja za usavršavanjem, doterivanjem i obogaćivanjem jednog izraza koji ste se namerili da negujete; sa druge strane, kod onih koji su eksperimentisali, videla se podjednaka usmerenost ka testiranju samog/e sebe i istraživanju svih pravaca u kojima vaš glas može da vas odvede. Na samom kraju Kursa, drago nam je što su vaše poslednje priče sigurnije i slobodnije pisane nego vaši počeci, što je znak zdravog spisateljskog razvoja. Takođe, drago nam je da ste u svoje pisanje inkorporirali neke od „majndsetova“, odnosno saveta i smernica koje smo izricali na kursu: o dobrom odabiru naslova, gradnji prve rečenice, dobrom razvoju priče, likova, i t. sl. Biti dobar pisac ne znači samo pisati lepe rečenice, nego i lepo razmišljati o samom činu pisanja (naravno — ne previše!), što ste uostalom lepo demonstrirali ne samo svojim pričama, nego i fantastičnim komentarima tokom čitavog trajanja kursa.

Od vas tražimo da nastavite da pišete!!! Pisati na „slobodne teme“ nakon nekoliko meseci inteznivnog kursa kreativnog pisanja, gde vas je neko spolja terao da pišete i davao vam iznova nove materijale za razmišljanje, može biti u početku teško. To podrazumeva da nađete unutrašnji, prirodni nagon za pisanje, umesto da vas na pisanje, svakog drugog petka u 23:45, tera strah od loše ocene; kao i one teme koje vas intimno pale ili zastrašuju, umesto onih koje su vam bile zadate u svrhu vežbanja.. Ne sumnjamo da to možete, i nadamo se da ćete ostati verni svom daru i napisati knjige koje, sudeći po vašim radovima, sigurno naći put do čitalaca.

PS Prema običaju našeg Kursa, na kraju svake školske godine se upriliči posebno književno veče na kojem naši autori imaju prilike da javno čitaju svoje najbolje radove. Zbog dobro poznatih okolnosti, tako nešto bilo je, nažalost, nemoguće organizovati ovog letnjeg semestra, ali će vam, u nekom obliku, biti upriličena. O mogućim terminima, koncepciji, organizaciji i mestu održavanja bićete blagovremeno obavešteni.

SD & MJ

Published by