Pravila kursa

Slanje radova

– Radovi se šalju iskjučivo elektronski, na mejl adresu ffproza@gmail.com. Pristigli tekstovi se potom objavljuju na sajtu zing.ff.uns.ac.rs.
– Radovi mogu biti pisani ćirilicom ili latinicom, u bilo kom elektronskom formatu (.doc, .docx, .txt, .rtf, .odt, .pdf).
– Radovi se moraju poslati u roku od deset dana po zadavanju teme. Ukoliko se čas, prema rasporedu, održao u utorak, rok za predaju priča tako je idući petak.

– Radovi poslati nakon isteka roka neće biti prihvaćeni!
– Radovi poslati kao odgovor na prethodne teme neće biti prihvaćeni!
– Radovi pisani latinicom bez dijakritičkih znakova („ćelavom latinicom“ – c s z dj dz umesto č ć š ž đ dž) neće biti prihvaćeni!
– 2020/21: SVI POLAZNICI MORAJU KORISTITI ŠIFROVANI NADIMAK!

Sajt, komentarisanje i časovi

– Svi pristigli radovi objavljuju se na sajtu zing.ff.uns.ac.rs kako bi polaznici mogli da čitaju radove jedni drugih u periodu između dva predavanja.
– Ostavljanje komentara na radove drugih autora ne samo da je dozvoljeno, nego se i ohrabruje. Jedini uslovi su: komentari ne smeju biti napisani u formi trivijalne pohvale ili pokude („Sviđa mi se“, „Loše je“), i moraju biti potpisani imenom i prezimenom (bez nadimaka, nick-ova itd). Broj i kvalitet poslatih komentara ulazi u konačnu ocenu.
– Časovi predavanja rezervisani su za interaktivnu kritičku diskusiju o poslatim radovima i samoj temi koja se u tom trenutku obrađuje. Učešće u razgovorima na predavanjima značajno utiče na formiranje konačne ocene.

Ocenjivanje

– Polaznici Kursa kreativnog pisanja proze ocenu dobijaju na kraju letnjeg semestra, odnosno u junu. Nije moguće izaći na ispit u bilo kom ranijem roku.
Uslov za izlazak na ispit stiču oni studenti koji su odgovorili na više od polovine zadatih tema. Primer: ukoliko se do kraja Kursa bude obradilo ukupno 12 različitih zadataka, na ispit mogu izaći samo oni studenti koji su odgovorili na makar 6 zadataka.
– Studenti koji ne uspeju da odgovore na polovinu zadatih tema na ispit mogu izaći najranije u januarskom ispitnom roku naredne školske godine, i to isključivo pod uslovom da su u međuvremenu nadoknadili manjak napisanih radova.
– Elementi na osnovu kojih se određuje visina ocene su: broj poslatih priča, kvalitet odgovora na zadate teme, učešće u diskusijama na časovima predavanja i broj poslatih komentara na sajtu.